Agenția de imobil «CASA NOUĂ» vă oferă toate condițiile pentru a deveni proprietarul locuinței de vis prin programul Prima Casă

Conditiile programului:

•Suma maximă a creditului – 900 000 MDL
•Termenul — 25 de ani
•Comision de eliberare – 1%
•Comision de garantare – 0,5% anual – calculat de la soldul garanției de stat achitat lunar
•Contribuția proprie – 10% din prețul imobilului (prețul imobilului nu poate fi mai mare de 1 mil. Lei

Din contul creditului Prima Casă poţi procura o locuinţă:

•la bloc sau
•casă individuală.

Cine poate beneficia de creditul Prima Casă:

•persoanele fizice care nu au un imobil în proprietate.
•vârsta solicitantului: de la 18 până la 45 ani;
•angajat în câmpul muncii, cu experienţă la locul actual de muncă de cel puţin 4 luni;
•salariul net mediu lunar – 1900 lei. Se acceptă veniturile membrilor familiei;

Cerinţe minime pentru imobilul procurat în credit:

•imobilul va fi finisat, dat în exploatare şi înregistrat la Agenţia Serviciilor Publice;
•nu are defecte, vicii materiale sau juridice ascunse;
•imobilul nu este grevat cu ipotecă sau alte drepturi ale terţilor.

Prima Casă 2 este o continuare a Programului Guvernamental de creditare Prima Casă și se adresează exclusiv bugetarilor.

Condițiile de bază ale Programului Prima Casă 2 prevăd:

-Prețul maxim al locuinței nu trebuie să depășească suma de 500 000 lei
-Locuința trebuie să fie dată în exploatare și înregistrată în Registrul Bunurilor Imobile
-Prima rată din partea beneficiarului constituie minim 10%
-Vârsta beneficiarului pănă la 40 de ani
-Durata minimă de lucru în instituții de Stat — 12 luni
-Lipsa sancțiunilor disciplinare la locul de muncă
-Durata creditului – 25 ani (300 de luni)
-Rata lunară a creditului să nu depășească 50% din veniturile oficiale ale familiei (se pot lua în calcul și venituri ale rudelor pînă la gradul II)

Statul se oferă să achite 50% din suma creditului pentru locuință sub formă de compensații lunare egale, eliberate pe contul beneficiarului, timp de 25 de ani (300 de luni). A doua jumătate a sumei creditului și dobânzile pentru credit le achită beneficiarul.

Programului Prima Casă este oferit de următoarele bănci: Moldova-Agroindbank, Moldindconbank, Mobias Bancă.

Заинтересованы?

Свяжитесь с нами чтобы узнать больше про: Programul Prima Casa pentru procurarea locuinței cu contribuția proprie de 10% din prețul imobilului, или заполните форму ниже
(0)795-49-457

Для WhatsApp и Viber

Телефон: +37379429552

Для сообщений:

E-mail: [email protected]
-ответим в течение дня.